Øresund og Kattegat

Farvandet mellem Helsingør og Helsingborg er et af verdens mest trafikerede. Færgerne udgør en farverig perlerække, når de pendler frem og tilbage mellem Danmark og Sverige. De 5 km’s farvand udgør samtidig indsejlingen til hele Østersøen.

Helsingør Havn og Kronborg er et vartegn, der kan ses mange kilometer væk. Nord for havnen ligger Kattegat med enestående forhold for havsejlads, mens Øresund strækker sig sydpå mod København. Her er der mulighed for at cruise rundt mellem de mange mindre havne i både Danmark og Sverige.

Farvandet har været skueplads for mange drabelige søslag – ikke mindst p.g.a. de 400 år, hvor der blev opkrævet told for passage af Helsingør.