Havneinformation

Havneanløb

Helsingør Havn er normalt let at anløbe. Vanddybder lige uden for havnen er ca. 10-25 meter. Stærk nordgående eller sydgående strøm kan til tider gøre anløb svært for skibe med lav maskinkraft, og sådanne skibe anbefales at tage lods. Krydstogtskibe kan fortøje på den nye Kongekaj i byens centrum. Det er muligt at samle passagerer op direkte på kajen.

Service
  • Lods: DanPilot
  • Slæbebådsservice døgnet rundt
  • Forsyning af ferskvand
  • Bunker Service
  • Slop Service
  • Affaldscontainere
  • Bestillings service
  • Pas/politikontrol service
kongekajen
Beliggenhed I byens centrum
Distance 0 meter til centrum
Kajlængde 140 meter
Vanddybde langs kaj 7,0 meter
Fenders Gummi, ja
Landgang Skibets landgang kan benyttes
Max drejediameter 160 meter
Kaj nr. 5
Beliggenhed I byens centrum
Distance 0 meter til centrum
Kajlængde 160 meter
Vanddybde langs kaj 5,5 meter
Fenders Gummi, ja
Landgang Skibets landgang kan benyttes
Flydebro
Antal af tendere Kan bruges af to tendere på samme tid
Kørestol Landgangen kan bruges af kørestole
Beliggenhed Vinkelret på Kongekajen
Afstand bycentrum 0 meter
Længde af flydebro 20 meter
Bredde af flydebro 4,5 meter
Højde over vandlinje 0,5 meter
Fendere Gummi og træ
Overflade Cement
Belysning Flydebroen kan belyses når nødvendigt
Ankerplads

Store krydstogtskibe kan ankre ca. 0,25 sømil SSØ fra søndre mole. Ankerpositionerne er godt beskyttede under de fleste vindforhold. Skibets tendere kan transportere passagerer og besætning. Passagerer kan blive bragt til en ny dobbeltsidet flydebro, der går ud fra Kongekajen. Ca. 5-10 minutter tager turen. Mulighed for direkte opsamling af passagerer på kajen.

Sikkerhedsinformation

Anbefalinger og regler i henhold til ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)

Forudgående underretning

Det er lettest at underrette agenten om oplysninger, så agenten viderebringer informationen til PSO (Port Security Officer) og Vessel Traffic Service.

ISPS-område

Kongekajen er ISPS godkendt. Disse områder er tydeligt afmærket med skilte. Vær opmærksom på, at enhver person på ISPS-området, kan blive bedt om at identificere sig selv og blive underlagt bagagekontrol. Kun personer med godkendte id-kort og med ærinde i havnen vil få adgang til ISPS-området. Arbejdsbiler med ærinde har adgang.

Godkendelse

Forhåndsanmeldelse af besøgende skal gives til havnevagten. Besøgende skal identificere sig selv med billedlegitimation. Besætningsmedlemmer på ISPS-området skal bære et synligt skibsrelateret ID-kort. ID –kortet skal altid være synligt.

Mht. besætningsskift er Sømandsbog, pas eller lignende acceptabelt på betingelse af, at personoplysninger er blevet givet til de respektive myndigheder.